Algemene voorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden en het huishoudelijk reglement maken integraal deel uit van het hotelcontract en moeten worden aanvaard vóór het sluiten van de verkoop. De reserveringsaanvraag impliceert de aanvaarding van deze bepalingen en hun volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding. De kamers die aan onze klanten ter beschikking worden gesteld, zijn geverifieerd, functioneel en in goede staat. Onze klanten worden uitgenodigd om eventuele gebreken of storingen onmiddellijk te melden aan de hotelreceptie.

Boekingsvoorwaarden

Reserveringen worden alleen als definitief beschouwd als ze vergezeld zijn van een geldig creditcardnummer, vervaldatum en beveiligingscode; of met een vooruitbetaling van de aanbetaling voordat de klant arriveert. Voor reserveringen waarvoor een aanbetaling vereist is, dient u er rekening mee te houden dat de reservering afhankelijk blijft van ontvangst van de aanbetaling binnen de gestelde tijd (5 dagen).

U wordt vriendelijk verzocht om voor 19:00 uur uw aankomst te plannen en ons op de hoogte te stellen als u later arriveert.

Alle diensten worden bij aankomst van het verblijf rechtstreeks bij de hotelier betaald, met uitzondering van speciale aanbiedingen zoals “niet-restitueerbare, niet-annuleerbare” tarieven, waarvan het bedrag kan worden afgeschreven. voordat de klant arriveert.

Als garantie is altijd een bankpasnummer vereist. Mensen die een kamer hebben geboekt, moeten een aanbetaling doen (bankcheque, op vertoon van een identiteitskaart, pre-autorisatie van de bank of contant).

Annuleringsvoorwaarden

Bij het reserveren dient u een aanbetaling van 30% van het totale bedrag van het geboekte verblijf te voldoen. Bij annulering wordt deze aanbetaling nooit gerestitueerd.

Bij annulering minder dan 15 dagen, of minder dan 30 dagen (betreffende boekingen tijdens de periode van 01/07 tot 15/09), voor de aanvangsdatum van het verblijf of in geval van no-show is het bedrag van het gehele geboekte verblijf verschuldigd. No-show wordt beschouwd als het effectief inchecken van de kamer.

Vertragingen bij aankomst of vervroegd vertrek kunnen in geen geval aanleiding geven tot restitutie. De klanten worden eraan herinnerd, in overeenstemming met artikel L. 121-21-8 12 ° van de consumentenwet, dat ze niet beschikken over het herroepingsrecht zoals voorzien in artikel L. 121-21 van de Franse consumentenwet. consumptie.

Om uw reservering te annuleren, dient u ons per e-mail (reservering@estafete.fr) of telefonisch op de hoogte te stellen.

De annulering van de reservering is van kracht na ontvangst van een e-mail van ons om deze te bevestigen. In overeenstemming met de bepalingen van de wet nr 78-17 van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen uw persoonlijke gegevens.

Wij bieden geen annuleringsverzekering aan. Wij raden u daarom aan om er een af ​​te sluiten bij uw verzekeringsmaatschappij.

Presentatie

Iedereen die bij Estafête wil blijven, moet zijn identiteit en die van de personen die hem vergezellen kenbaar maken. De eigenaar heeft de vrijheid om geen klanten te ontvangen die luidruchtig of incorrect gedrag vertonen, klanten wier gedrag in strijd is met de goede zeden en de openbare orde.

Toegang tot kamers

De klant mag geen derden in de kamer brengen die niet bekend zijn bij de eigenaar van de gastenkamer, tenzij deze laatste toestemming heeft verleend. Evenzo kan de klant geen kamer huren voor een groter aantal personen dan voorzien in de geldende regelgeving. Huisdieren zijn alleen toegestaan ​​met toestemming van de eigenaar.

De kamers zijn beschikbaar vanaf 16.00 uur (dag van aankomst) en dienen voor 11.00 uur te zijn verlaten (dag van vertrek, tenzij anders overeengekomen met de eigenaar). Houd er rekening mee dat bij een vertrek daarna een extra nacht in rekening wordt gebracht. Indien u de kamer wenst te behouden voor een extra nacht, dient u voor 11:00 uur te betalen, afhankelijk van beschikbaarheid. Bovendien is uw kamer geschikt voor een bepaald aantal personen. Om de veiligheid van de gastenkamer te garanderen, mag u in geen geval extra personen onderbrengen.

Betaling

De huurtoeslag is verschuldigd bij in bezit nemen van het pand. Bij een verblijf van meer dan 3 nachten dient u voor elk verblijf van 3 nachten vooruit te betalen.

Cheques en contant geld worden geaccepteerd, met uitzondering van bankbiljetten van € 200 en € 500. Creditcards van American Express worden niet geaccepteerd vanwege herhaalde fraude. We vragen iedereen die in ons etablissement verblijft om een ​​identiteitsbewijs te tonen voor betaling per cheque. In het geval dat u ons dit document niet kunt bezorgen, zijn wij genoodzaakt uw aanvraag voor kamerhuur te weigeren. Door toepassing van artikel 2102 van het Burgerlijk Wetboek kan de klant zich niet verzetten tegen het achterhouden van zijn bagage als hij weigert te betalen.

Verbodsbepalingen

Om veiligheidsredenen en voor het respect van iedereen is het ten strengste verboden om in het hele etablissement te roken. In overeenstemming met decreet nr. 2006-1386 van 15 november 2006 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toepassing van het rookverbod op plaatsen die bestemd zijn voor collectief gebruik, stelt roken in huis u bloot aan een bijkomende rekening van 60 € / dag of aan rechtszaken. Elke vroegtijdige activering van het brandalarm wegens niet-naleving van deze bepaling zal 100 € worden gefactureerd voor de kosten voor het opnieuw in gebruik nemen van het brandbeveiligingssysteem.

Het niet naleven van dit verbod zal resulteren in het in rekening brengen van een dienst inclusief schoonmaak-, desinfectie- en ontgeuringskosten voor een bedrag van € 100, -.

Evenzo is het verboden om op de kamers te koken, te eten of drankjes mee te nemen. Het is ook helemaal verboden om je was te doen en om kleding buiten te drogen.

Dieren

Dieren worden niet geaccepteerd, tenzij anders overeengekomen door de eigenaar. Dieren blijven onder de verantwoordelijkheid van hun eigenaar. De prijs per dier is 10 € / nacht.

Minderjarigen

In het algemeen vallen kinderen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de volwassenen die hen vergezellen.

Ontbijt

Het ontbijt wordt tussen 8.30 uur en 10.30 uur geserveerd in de daarvoor bestemde kamer. In het geval van een zeer vroeg vertrek in de ochtend kunnen we, op verzoek, deze beschikbaar stellen in zelfbediening in dezelfde kamer.

Verantwoordelijkheden

Kinderen en dieren vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant.

Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor uw bagage of voorwerpen die in openbare ruimtes zijn achtergelaten.

Degradatie en schade

De klant dient het gehuurde met de nodige zorg te gebruiken en de lokalen en de inrichting van zijn kamer te respecteren. In geval van problemen zal de klant zijn burgerlijke aansprakelijkheid moeten aangaan. In geval van schade behoudt Estafête zich het recht voor om de kosten van reparatie of vervanging aan de klant te factureren. Hetzelfde geldt voor elke overtreding die wordt geconstateerd na het vertrek van de klant.

Als u een slijtageprobleem opmerkt, meld dit dan zo snel mogelijk bij de receptie zodat een technicus zo snel mogelijk kan ingrijpen.

Overlast

Om de rest van andere klanten te respecteren, moet u ervoor zorgen dat u de deuren niet dichtslaat of lawaai maakt, vooral niet tussen 22.00 uur en 9.00 uur, in de kamers, gemeenschappelijke ruimtes of op het terras. Overdag lawaai is ook verboden.

Elk buurtlawaai dat verband houdt met het gedrag van een persoon of een dier onder zijn verantwoordelijkheid, kan ertoe leiden dat de hotelier de klant uitnodigt om het etablissement te verlaten, aangezien het gegenereerde geluid de rust waarschijnlijk zal beïnvloeden. klanten (art. R.1334-30 en R.1334-31 van de volksgezondheidscode).

Een logeerkamer is een rustplaats. Elke handel is daar ten strengste verboden. Over het algemeen bedankt voor het respecteren van de rust van andere klanten.

Bezwaren

Elke klacht over de kwaliteit van de geleverde diensten moet onmiddellijk bij de hotelier worden ingediend.

Verloren voorwerpen

Achtergelaten of achtergelaten voorwerpen mogen worden verkocht onder de voorwaarden voorzien door de wet van 31 maart 1896.

Vertrek

Op het moment van vertrek is het de klant verboden om welk voorwerp dan ook, toebehorend aan Estafête, mee te nemen.

Draadloos internet

WiFi is gratis voor klanten van Estafête. Bij de receptie ontvangt u een code.

Parkeerplaats

Het aantal parkeerplaatsen is beperkt, niet te reserveren en gratis. Personen met beperkte mobiliteit hebben voorrang bij het parkeren.

Aanvaarding van de regels

Op alle reserveringen is het huishoudelijk reglement van Estafête van toepassing. Elk verblijf impliceert de aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden en de huisregels.