Algemene voorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden en het huishoudelijk reglement maken integraal deel uit van het hotelcontract en moeten worden aanvaard voordat de verkoop wordt afgesloten. De reserveringsaanvraag impliceert de aanvaarding van deze bepalingen en hun volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding. De kamers die aan onze klanten ter beschikking worden gesteld, zijn geverifieerd, functioneel en in goede staat. Onze klanten worden uitgenodigd om eventuele gebreken of storingen onmiddellijk te melden aan de receptie.

Boekingsvoorwaarden

Reserveringen worden alleen als definitief beschouwd als ze vergezeld gaan van een geldig creditcardnummer, vervaldatum en beveiligingscode; of met een vooruitbetaling van een voorschot voor aankomst van de klant. Voor reserveringen waarvoor een voorschot vereist is, dient te worden opgemerkt dat de reservering afhankelijk blijft van ontvangst van het voorschot binnen de gestelde tijd (5 dagen).

Alle diensten worden bij aankomst van het verblijf rechtstreeks bij de hotelier betaald, met uitzondering van speciale aanbiedingen zoals “niet-restitueerbare, niet-annuleerbare” tarieven, waarvan het bedrag wordt geïnd voordat de klant arriveert. Bij een verblijf van meer dan 3 nachten dient u voor elk verblijf van 3 nachten vooruit te betalen.

Als garantie is altijd een creditcardnummer vereist. Mensen die een kamer hebben geboekt, zijn verplicht een aanbetaling te doen (bankcheque, op vertoon van een identiteitskaart, pre-autorisatie van de bank of contant).

Annuleringsvoorwaarden

Bij het boeken wordt een voorschot van 30% van het totale bedrag van het geboekte verblijf gevraagd. Dit voorschot wordt in geval van annulering nooit gerestitueerd.

Bij annulering minder dan 15 dagen voor de startdatum van het verblijf of in geval van no-show is het bedrag van het gehele geboekte verblijf verschuldigd. No-show wordt beschouwd als het effectief inchecken van de kamer.

Vertragingen bij aankomst of vervroegd vertrek kunnen in geen geval aanleiding geven tot restitutie. De klant wordt eraan herinnerd, in overeenstemming met artikel L. 121-21-8 12 ° van de consumentenwet, dat hij niet beschikt over het herroepingsrecht zoals voorzien in artikel L. 121-21 van de Franse consumentenwet.

Om uw reservering te annuleren, dient u ons per e-mail (reservering@estafete.fr) of telefoon op de hoogte te stellen.

De annulering van de reservering is pas van kracht na ontvangst van onze bevestigingsmail. In overeenstemming met de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen uw persoonlijke gegevens.

Wij bieden geen annuleringsverzekering aan. Wij raden u daarom aan om er een af ​​te sluiten bij uw verzekeringsmaatschappij.

Presentatie

Iedereen die bij Estafête wil overnachten, moet zijn identiteit en die van de personen die hem vergezellen kenbaar maken. De eigenaar heeft de vrijheid om klanten met luidruchtig of incorrect gedrag, klanten wiens gedrag in strijd is met de goede zeden en de openbare orde, te weigeren.

Toegang tot kamers

De klant mag geen derden, die de eigenaar van de gastenkamer niet kent, in de kamer toelaten zonder diens toestemming. Evenzo kan de klant geen kamer huren voor een groter aantal personen dan voorzien in de geldende regelgeving. Huisdieren zijn alleen toegestaan ​​met toestemming van de eigenaar.

De kamers zijn beschikbaar vanaf 15.00 uur (dag van aankomst) en dienen voor 11.00 uur te zijn verlaten (dag van vertrek, tenzij anders overeengekomen met de eigenaar). Houd er rekening mee dat bij een vertrek daarna een extra nacht in rekening wordt gebracht. Indien u de kamer wenst te behouden voor een extra nacht, dient u voor 11:00 uur te betalen, afhankelijk van beschikbaarheid. Bovendien is uw kamer geschikt voor een bepaald aantal personen. Om de veiligheid van de gastenkamer te garanderen, mag u in geen geval extra personen onderbrengen.

Betaling

De betaling is verschuldigd bij de ingebruikname van de kamer. Voor lange termijn verhuur moeten de rekeningen wekelijks worden betaald.

Cheque en contant geld worden geaccepteerd, met uitzondering van bankbiljetten van € 200 tot € 500. Creditcards van American Express worden niet aanvaard vanwege herhaalde fraude.

We vragen iedereen die in ons etablissement verblijft om een ​​identiteitsbewijs te tonen voor betaling per cheque. In het geval u ons dit document niet zou kunnen bezorgen, zijn we genoodzaakt uw aanvraag voor kamerhuur te weigeren. Door toepassing van artikel 2102 van het Burgerlijk Wetboek kan de klant zich niet verzetten tegen het achterhouden van zijn bagage als hij weigert te betalen.

Verbodsbepalingen

Om veiligheidsredenen en voor het respect van iedereen is het ten strengste verboden om in het hele etablissement te roken. In overeenstemming met decreet nr. 2006-1386 van 15 november 2006 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toepassing van het rookverbod op plaatsen die bestemd zijn voor collectief gebruik, stelt roken in het gebouw u bloot aan een bijkomende factuur van 60 € / dag of aan rechtszaken. Elke vroegtijdige activering van het brandalarm wegens niet-naleving van deze bepaling zal worden gefactureerd aan 100 € voor de kosten van het opnieuw in gebruik nemen van het brandbeveiligingssysteem.

Het niet naleven van dit verbod zal resulteren in het in rekening brengen van schoonmaak-, desinfectie- en ontgeuringskosten voor een bedrag van 100 €.

Evenzo is het verboden om op de kamers te koken, te eten of eigen drankjes te nuttigen. Het is ook verboden om je was te doen en kleren buiten te drogen te hangen.

Dieren

Dieren worden niet geaccepteerd, tenzij anders overeengekomen met de eigenaar van het etablissement. De dieren vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van hun eigenaar. De prijs per dier is 10 € / nacht.

Minderjarigen

Kinderen vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de volwassenen die hen vergezellen.

Ontbijt

Het ontbijt wordt tussen 07.30 uur en 10.30 uur geserveerd in de ontbijtruimte. In het geval van een zeer vroeg vertrek in de ochtend, kunnen we, op verzoek, het ontbijt beschikbaar stellen in zelfbediening.

Verantwoordelijkheden

Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor uw bagage of voorwerpen die in openbare ruimtes zijn achtergelaten.

Beschadigingen

De klant dient het gehuurde met de nodige zorg te gebruiken en de lokalen en de inrichting van zijn kamer te respecteren. In geval van problemen zal de klant zijn burgerlijke aansprakelijkheid moeten aanspreken. In geval van schade behoudt Estafête zich het recht voor om de kosten van reparatie of vervanging aan de klant te factureren. Hetzelfde geldt voor elke overtreding die wordt geconstateerd na het vertrek van de klant.

Als u een slijtageprobleem opmerkt, meld dit dan zo snel mogelijk bij de receptie, zodat een technicus snel kan ingrijpen.

Overlast

Om de rest van andere klanten te respecteren, moet u ervoor zorgen dat u de deuren niet dichtslaat of lawaai maakt, vooral niet tussen 22.00 uur en 9.00 uur, in de kamers, gemeenschappelijke ruimtes of op het terras. Luidruchtigheid overdag is eveneens verboden.

Elk buurgeluid dat verband houdt met het gedrag van een persoon of een dier onder zijn verantwoordelijkheid, kan ertoe leiden dat de uitbater de klant uitnodigt om het etablissement te verlaten, aangezien het gegenereerde geluid de rust waarschijnlijk zal beïnvloeden (art. R.1334-30 en R.1334-31 van de volksgezondheidscode).

Een logeerkamer is een rustplaats. Elke handel is daar ten strengste verboden. We danken jullie voor het respecteren van de rust van andere klanten.

Klachten

Elke klacht over de kwaliteit van de geleverde diensten moet onmiddellijk bij de uitbater worden ingediend.

Vergeten voorwerpen

Achtergelaten of verloren voorwerpen mogen worden verkocht onder de voorwaarden voorzien door de wet van 31 maart 1896.

Vertrek

Op het moment van vertrek is het de klant verboden om welk voorwerp dan ook, toebehorend aan Estafête, mee te nemen.

WiFi

WiFi is gratis voor klanten van Estafête. Bij de receptie ontvangt u een code.

Parkeerplaats

Het aantal parkeerplaatsen is beperkt, niet te reserveren en gratis. Personen met beperkte mobiliteit hebben voorrang bij het parkeren.

Aanvaarding van de regels

Op alle reserveringen is het huishoudelijk reglement van Estafête van toepassing. Elk verblijf impliceert de aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden en de huisregels.